ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ $1,000,000 (1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ